Monthly Archives: januar 2013

– ta vare på dei gode stundene i livet..

Ta vare på dei gode stundene i livet.  Møter med mennesker, møter i kunsten. Dyrebare og vakre er dei, om du bare slepp dei til.

Ta vare på dei gode stundene i livet.
Møter med mennesker, møter i kunsten.
Dyrebare og vakre er dei, om du bare slepp dei til.

Posted in Ymse

Boka «Livet, Leiken og Draumane

Boka om Arne Mæland er skriven av Geir Keys, Lars Skorpen og Vidar Langeland er hovudfotograf. Boka finn du i bokhandelen eller i Galleri Solbakken.

Posted in Ymse

Ingen er berre det du ser

Nyttårafta 1999 plasserte Mæland skulpturen  «Uteliggjaren»  framfor gamle Noregs Bank i Bergen. Dette var ei påminning om at ikkje alle har det like bra i tida rundt det nye årtusenet. Kirkens Bymisjon kjøpte seinare skulpturen. Bronseskulpturen ber teksten: «Ingen er berre det du ser»

 

Posted in Ymse

Livet, Leiken og Draumane

4. februar 2007 blei Mæland sin hittil største skulptur, «Livet, leiken og draumane» avduka, dette var ei gåve til bergensarane frå Ragna Sofie Rieber og Christian Rieber.

livet11.jpg

«Skulpturen er langt på veg ei livsfrise. Den summerer opp temaer som har vore viktige og gjentagande i Arne sit virke. Livsseglasen, lovprising til livet og til fridom er tittlar som stadig vender attende. Desse tittlane ispedd frittståand skulpturar som eksempelvis  Mennesket (Uteliggaren), så får me ein skulptur med draumar, håp og omsorg. Det er ein skulptur der mennesker følger kvarandre arm i arm og draum ved sidan av draum. Der me er der for einannan i vår ferd mot framtida.»

                                                                                     Vidar Bratlund-Mæland
                                                                                     Sønn, kolega og skulptør

 

Posted in Ymse